Quen fai Bergondo Participa

Quen fai Bergondo Participa

O equipo multidisciplinar que levará a cabo este proceso de participación pública para o PXOM de Bergondo esta formado por:

María Ríos Carballeira (Arquitecta urbanista e técnica en planificación e xestión da mobilidade urbana)

Alejandro Fernández Palicio (Arquitecto, estudo do modelo de asentamento poboacional e patrimonio)

Ismael Blanco Bouza (Sociólogo, postgrado en Planificación e Ordenación Territorial e Desenvolvemento Local, Especialista en Políticas Públicas)

Eva María Garabal Nieto (Licenciada en ciencias políticas, Master en Dirección e Xestión de Empresas de Deseño, Técnica superior de Igualdade e Xénero, Especialista en Políticas Públicas)

Camilo M. Fernández González (Sociólogo, experto en estudos socio- demográficos-económicos de planeamento urbanístico)

Martín Vázquez Añel (Sociólogo, Técnico de Participación, Especialista en Políticas Públicas)

Este traballo estará supervisado e consensuado có director do equipo Sebastià Jornet e Gabriel Jubete, que así mesmo realizarán as exposicións públicas dos documentos finais en cada unha das fases.


Contacto

Contacta

Con este formulario, a través de presentacións nas diferentes parroquias, ou enviando dúbidas e propostas á dirección de correo info@bergondoparticipa.es e as redes sociais (Facebook e Twitter) postas en marcha, o equipo técnico será quen de recibir e avaliar as achegas da veciñanza, ao mesmo tempo que poderá ir informando dos avances na redacción do Plan.