Documentación e fases

Documentación e fases

A realización do Plan Xeral, conta con 6 fases diferenciadas, sendo a primeira delas (Documento de Inicio) na que se realiza unha diagnose do conxunto municipal e marcanse as liñas estratéxicas de desenvolvemento posterior.
Na segunda fase (Documento Previo á Aprobación Inicial) trázase un bosquexo ou maqueta do que será o documento normativo. É, a partires da terceira fase (Aprobación Inicial), cando o documento do PXOM está completo, para poder ser revisado, e subsanado nas seguintes fases, ate chegar á súa Aprobación Definitiva e entrar en vixencia.

1. Borrador Plan/DIE


Contacto

Contacta

Con este formulario, a través de presentacións nas diferentes parroquias, ou enviando dúbidas e propostas á dirección de correo info@bergondoparticipa.es e as redes sociais (Facebook e Twitter) postas en marcha, o equipo técnico será quen de recibir e avaliar as achegas da veciñanza, ao mesmo tempo que poderá ir informando dos avances na redacción do Plan.